บริการจากเรา

โปรเจคช่วยเหลือสนับสนุน SME ด้วยกัน

" Goodganic Partner "

Goodganic GMG การตลาด Offline (Modern Trade) ได้รับการันตีรางวัล SMEs Awards รางวัลโดยนายกรัฐมนตรี

• บริหารจัดการด้านการขายและการตลาดในการเพิ่มช่องทาง การจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Modern Trade
• เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงาน เพื่อนำเสนอสินค้าให้กลุ่ม Modern Trade เช่น 7-Eleven, Lotus, Tops, Family Mart, CJ เป็นต้น
• ดูแลและวางแผนงานส่งเสริมการขาย
• บริการด้านงานขนส่งและกระจายสินค้า
• บริการทีม Merchandise เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจ เช็คสินค้า ณ จุดขาย
• บริการทีมตรวจเช็คสินค้าเพื่อให้พร้อมจำหน่ายอยู่เสมอ
• เร่งกระตุ้นการเปิด PO จากสาขา