ช่องทางการจำหน่ายสินค้า

หาซื้อได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการดังนี้

ช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์

ช่องทางการสั่งซื้อต่างประเทศ

บาเรนห์

ร้านค้าสุวรรณภูมิ, ห้างไทยมาร์ท

ดูไบ

ร้านค้าสุวรรณภูมิ, ห้างไทยซุก