ทำไม?? Goodganic ถึงได้เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ ทุ่งสุวรรณออร์แกนิคฟาร์ม

ทำไม?? goodganic ถึงได้เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ ทุ่งสุวรรณออร์แกนิคฟาร์ม

..เพราะเราทั้ง 2 บริษัท ได้มีจุดประสงค์หลักร่วมกันคือ บริหารจัดการทรัพยากร วัตถุดิบ ผลผลิต จากชาวบ้านในชุมชนที่มีมากกว่า 10 ชุมชน รวมพื้นที่มากกว่า 200 ไร่

ส่งเสริมให้ชุมชนแข็งแรงขึ้นตามแนวทางเศรษกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ

เน้นให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้ มีรายได้

ให้ลูกหลานอยากกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านเกิด ให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน ไม่ต้องไปเป็นแรงงานต่างถิ่น ” หมอจอยสัญญา จะทำให้ดีที่สุดนะคะ

#แนวทางพ่อหลวงรัชกาลที่9

#ใส่ใจวัยสว.กับหมอจอยกู๊ดแกนิค